Le film y la liënda

   
   
Chësc film original ladin é le früt dla colaboraziun danter Susy Rottonara (da La Ila), Roland Verra (da Urtijëi) -intendënt dles scores ladines tla provinzia da Balsan- y Hans Peter Karbon (da S.Cristina) y nasc da na gran pasciun por la munt y por les liëndes ladines.
  
Le film rapresënta üna dles liëndes plü conesciüdes y consistëntes tla tradiziun orala ladina dles Dolomites, chëra che reverda le mitich rëgn de Fanes.
  
Al dedaincö se referësc l'inom Fanes a n raiun danter Val Badia y Ampëz y alda dessigü pro les muntes plü beles tla Ladinia. Tla liënda se referësc Fanes a n raiun plü ampl, che ne mostra nia sö confins definis, aladô dles concuistes de süa popolaziun a chëra che an ti dijô Fanes.Tl film él gnü rielaborè le material legendar badiot-ampezan, che trata di avenimënć lià diretamënter al rëgn de Fanes inće da n punt d'odüda geografich. La rielaboraziun filmica se basëia sön la versciun tlassica dal liënda de Fanes, sciöche ara vëgn dant tla tradiziun orala ladina, te n cheder simbolich-mistich adöm cun elemënć realistics aladô de esigënzes dramaturgiches. Porater an orü caraterisé deplü figöres cun na azentuaziun dla teatralité. Le punt fondamental tla analisa critica de chësta liënda é costituì dala mancianza de n test original. Le material legendar é gnü portè inant oralmënter por secui alalungia y é insciö gnü en contat cun influsc culturai desvalis. I tesć de Wolff va zeruch a na recoiüda de testimonianzes orales tles valades ladines dolomitiches y mostra sö la presënza de deplü stratificaziuns culturales -dantadöt l'influs dl Minnesang- che se à moscedè tl curs de tröć agn de trasmisciun orala. Insciö devënta i stüdi sön chësta liënda plütosc complicà y ne impormët nia na inrescida filologica direta por la mancianza de tesć primars. De conseguënza é gnüdes tutes in conscideraziun dütes les ipoteses formulades sön la liënda da critics desvalis, dantadöt tignan cunt che an ne se dà nia jö cun n material storich. Le zënter dla liënda raprejentada tl film é costituí dala tematica dla sëi de podëi y de richëza dl re de Fanes che porta ala fin de sò rëgn y ala mort de süa fia, la prinzëssa combatënta Dolasila.


Les figöres è in pert realistiches -le re y la regina de Fanes, Dolasila y Lujanta, Ey de Net, le prinz di Cajutés y deplö comparses-y in pert suranaturales -le striun Spina de Mul, la stria Tsicuta, les Mjanines (na sort ne ninfes), i Salvans (jënt salvara), i zbergli y le variöl.
FANES - Poem Musical

LE POEM MUSICAL FANES AL TEATER COMUNAL DA BALSAN CUN L’ ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA AI 23/09/2011

>> PLACAT- Comunicat stampa
- Rezenjiun dl Dr. Davide Bondoni
Fotos dl spetacul: ćiara sot a “Lia Culturala Fanes”


Fanes Poem Musical al Lech da Sompunt
Premiere tl ann dla promatlaziun dles Dolomites patrimone dl’ umanité da pert dl’ UNESCO (2009)
   

   
© Internet Service - Impressum